HIS 74. Romersk Religion

Kursusindhold

Romersk Religion
Dette kursus vil beskæftige sig med romersk religion som den så ud fra de tidligste faser af romersk historie og indtil kristendommens indførelse. Dette var en religion med et rigt udvalg af guder og mærkværdige ritualer, der reflekterede romernes samfund, og forandrede sig i trit med dettes udvikling.

Allerede inden Republikkens tid var romersk religion påvirket af græsk kultur – de romerske guder blev identificeret med de græske både i litteratur og ikonografi. Imidlertid betød identifikationerne langtfra altid et fuldstændigt sammenfald imellem de to guder – den romerske Mars forblev, eksempelvis, markant forskellig fra den græske Ares.

Foruden den græske indflydelse på de romerske guder, importerede romersk religion gudeskikkelser og kulter udefra. Dette inkluderede græske guder som Aesculapius i 291 f.Kr., men også skikkelser fra andre kulturkredse, f.eks. den frygiske gudinde Kybele i 205 f.Kr., den ægyptisk gudinde Isis i Senrepublikken, eller den persiske Mithras i det første århundrede e.Kr.

Samtidig påvirkede romersk kultur religionerne i de områder, der indlemmedes i det romerske imperium, og i den vestlige (latinske) halvdel af imperiet sammenblandedes romerske guder ofte med lokale galliske, britiske og puniske skikkelser.

Kurset vil dels bestå af en generel indføring i romersk religions natur og udvikling, samt i de divergerende, moderne tilgange til at forstå den, og dels af en række specifikke case studies.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for hovedtræk ved romersk religion, samt dens udvikling i republikansk og kejserlig tid
• analysere kilder, der belyser romernes forhold til det religiøse, og redegøre for relevant kildemateriale og de problemer, der eksisterer omkring anvendelsen af det
• diskutere og forholde sig til moderne teorier om den romerske religions natur
• foretage en selvstændig analyse af et afgrænset emne indenfor kursets rammer med fokus på præsentation, diskussion og konklusion på grundlag af det historiske kildemateriale

Engelsk titel

HIS 74. Romersk Religion

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

- Mary Beard, John North and Simon Price: Religions of Rome. Volume 1: A History and 2: A Sourcebook. Cambridge University Press, 1998.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5