Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 1003. BA-tv: Globalhistorie

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Søren Rud (7-77737669727679446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB17031U

Engelsk titel

HIS 1003. BA-tv: Globalhistorie

Kursusindhold

BA-tv: Globalhistorie
I dette kursus tager vi fat på globalhistorien. Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Det betyder, at feltet er stort. Det indeholder mange forskellige, ofte modsatrettede, bud på, hvad globalhistorien er eller bør være og på hvordan vi skal forstå globale forandringsprocesser. Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på tre af feltets centrale problematikker. Det drejer sig for det første om globale økonomiske processer, især spørgsmålet om, hvordan vi kan forstå og forklare, hvorfor nogle dele af verden opnår økonomisk velstand, mens andre stagnerer eller oplever tilbagegang.  Dernæst tager vi fat på spørgsmålet om hvordan rum – geografiske, økonomiske, sociale og kulturelle – dannes i forbindelse med integrations- og fragmenteringsprocesser, og vi ser på, hvordan globalhistorien arbejder med rumlige kategorier, blandt andet på ideen om det lokale versus det globale. Endelige skal vi se på, hvordan globale kulturelle forandringsprocesser fremskrives i globalhistorien. Her fokuserer vi på spørgsmålet om hvad rumlig integration/fragmentering betyder for kulturelle praksisser. Skaber globale forbindelser homogenitet, opstår hybride former eller fastholdes forskellighed i spændingsfeltet mellem lokaliseret praksis og overskridende forbindelser?

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse for det globalhistoriske felt
• demonstrere indsigt i centrale globalhistoriske temaer
• identificere globalhistoriske problemstillinger
• sammenligne og diskutere globalhistoriske teoridannelser, forklaringsmodeller og hypoteser
• reflektere over de problematikker, som er forbundet med at skrive globalhistorie

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/tilvalg/tilvalgpaahistorie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie (tilvalg)
[del af] Modul 2B:
Globalhistorie (HHIB10031E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kursuslitteraturen meldes ud før kursusstart

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Forberedelse 87,5
Eksamensforberedelse 65
Total 194,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende