Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 1002. BA-tv: Historisk Metode

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Sebastian Olden-Jørgensen (5-77746c6d7648707d7536737d366c73)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB16021U

Engelsk titel

HIS 1002. BA-tv: Historisk Metode

Kursusindhold

BA-tv: Historisk metode
Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan - eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør. Derfor vil undervisningen have form af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik).

Eksamen består af en hjemmeopgave (54 timer), der går ud på at besvare spørgsmål på grundlag af et sæt udleverede kilder . Der vil være lejlighed til at aflevere to øvelsesopgaver, der begge skal godkendes for at kunne gå til eksamen.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/tilvalg/tilvalgpaahistorie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie (tilvalg)
[del af] Modul 1B:
Historisk metode (HHIB10021E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

- Klio: Kompendium til historisk metode.
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. København, 2001 (eller senere).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 116,2
Eksamensforberedelse 86,3
Total 258,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende