Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 58. Verdensriger: universelle imperier, kosmiske herskere og kosmopolitiske eliter – et globalt perspektiv på verdenshistorien før den europæiske kolonialisme

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Fibiger Bang (5-8173727f785179867e3f7c863f757c)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB07585U

Engelsk titel

HIS 58. Verdensriger: universelle imperier, kosmiske herskere og kosmopolitiske eliter – et globalt perspektiv på verdenshistorien før den europæiske kolonialisme

Kursusindhold

Verdensriger: universelle imperier, kosmiske herskere og kosmopolitiske eliter – et globalt perspektiv på verdenshistorien før den europæiske kolonialisme
Hvad vil det sige at herske over alverden, at ens magt er grænseløs? I dette kursus vil vi forfølge forestillingen om den universelle hersker i historien. Det vil tage os på en eventyrlig rejse på kryds og tværs af Eurasien fra antikken til den tidlige moderne periode. Vi kommer til at møde Alexander den Store, de mystiske Stormoguler med det forunderlige Taj Mahal og de fjerne Qing kejsere i Beijings forbudte by. Og det kræver at vi studerer pragtfulde ceremonier og monumenter, økumeniske religioner og kosmopolitisk filosofi, mirakler og paradisiske dyreparker, og, ikke mindst, apokalyptiske visioner – for disse riger var hele verdener i sig selv: kosmiske, økumeniske og en tidlig form for globalisering. Kom og vær med til atter at grave dem frem af verdenshistorien..

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 4A:
Område 4: Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (HHIB00581E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kurset tager udgangspunkt i:
- Universal Empire. A comparative approach to imperial culture and representation in Eurasian history. Eds.: Peter Fibiger Bang & Dariusz Kolodziejczyk .Cambridge University Press 2012.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Forberedelse 175
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende