HIS 54. Globalhistorie

Kursusindhold

Globalhistorie
I dette kursus tager vi fat på globalhistorien. Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Det betyder, at feltet er stort. Det indeholder mange forskellige, ofte modsatrettede, bud på, hvad globalhistorien er eller bør være og på hvordan vi skal forstå globale forandringsprocesser. Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på tre af feltets centrale problematikker. Det drejer sig for det første om globale økonomiske processer, især spørgsmålet om, hvordan vi kan forstå og forklare, hvorfor nogle dele af verden opnår økonomisk velstand, mens andre stagnerer eller oplever tilbagegang.  Dernæst tager vi fat på spørgsmålet om hvordan rum – geografiske, økonomiske, sociale og kulturelle – dannes i forbindelse med integrations- og fragmenteringsprocesser, og vi ser på, hvordan globalhistorien arbejder med rumlige kategorier, blandt andet på ideen om det lokale versus det globale. Endelige skal vi se på, hvordan globale kulturelle forandringsprocesser fremskrives i globalhistorien. Her fokuserer vi på spørgsmålet om hvad rumlig integration/fragmentering betyder for kulturelle praksisser. Skaber globale forbindelser homogenitet, opstår hybride former eller fastholdes forskellighed i spændingsfeltet mellem lokaliseret praksis og overskridende forbindelser?

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse for det globalhistoriske felt
• demonstrere indsigt i centrale globalhistoriske temaer
• identificere globalhistoriske problemstillinger
• sammenligne og diskutere globalhistoriske teoridannelser, forklaringsmodeller og hypoteser
• reflektere over de problematikker, som er forbundet med at skrive globalhistorie

Engelsk titel

HIS 54. Globalhistorie

Uddannelse

Historie
[del af] Modul 2B:
Globalhistorie (HHIB00541E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Kursuslitteraturen meldes ud før kursusstart.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 87,5
  • Eksamensforberedelse
  • 65
  • Total
  • 194,5