HIS 53. Danske landboforhold 1750 til 1850

Kursusindhold

Danske landboforhold 1750 til 1850
I århundreder var landbruget det vigtigste og det eneste erhverv i Danmark. Alle medlemmer af befolkningen var på den ene eller den anden måde berørt af, hvordan landbrugssituationen var.

I perioden 1750 til 1850 undergik det en række meget store forandringer, som ligeledes berørte hele folket.

Det er disse forandringer, der vil være centrum for dette kursus. Vi vil således skulle se på fx Stavnsbåndsløsningen, de frivillige hoveriforeninger, skolelovgivningen, Den store Landbokommission.

Kurset består af 6 ugers intensiv periodegennemgang, 4 ugers arkivundersøgelser på Rigsarkivet og 4 ugers opgaveskrivning.

Vi vil skulle læse dele af Politikens og Gyldendal danmarkshistorie bd. 9 og 10, og derudover skal vi læse kapitler af andre værker samt en række artikler, der belyser forskellige vinkler af periodens historie.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Engelsk titel

HIS 53. Danske landboforhold 1750 til 1850

Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5