Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 53. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Sofie Lene Bak (6-807a7c38363d466e7b7334717b346a71)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB07533U

Engelsk titel

HIS 53. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Kursusindhold

Hverdag og krig i Danmark 1940-1945
Den tyske besættelse af Danmark mellem 1940 og 1945 er en af de mest udforskede, dokumenterede og omdiskuterede perioder i Danmarkshistorien. Perioden engagerer danskerne, pressen og politikere på et følelsesmæssigt plan, og bruges stadig til at legitimere aktuelle politiske dagsordner. Men den kollektive erindring om tyske besættelse, den måde vi i fællesskab erindrer fortiden, kommer jævnligt i konflikt med historieforskningens resultater. Ligesom det fortsat debatteres, hvem der har retten til at fortolke besættelsestiden.

Undervisningen vil omfatte optakten til den Anden Verdenskrig, den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 og overgangsperioden mellem krig og fred, og fortolke krigens begivenheder i forhold til mellemkrigstidens konflikter og efterkrigstidens politiske og sociale udfordringer. Fokus vil særligt være på hvordan besættelsen påvirkede almindelige menneskers hverdag, på mænd, kvinders og børns vilkår, og social-, kultur- og mentalitetshistoriske aspekter af perioden. Desuden inddrages historiografiske og erindringspolitiske problemstillinger som en integreret del af undervisningen.

Områdeundervisningen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg stadsarkiv.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise overblik og kendskab til karakteren af det tyske besættelsesregime i Danmark
• diskutere centrale begreber som kollaboration, samarbejde og modstand i en dansk og europæisk sammenhæng
• præsentere forståelse for besættelsestidens virknings- og erindringshistorie
• identificere og diskutere politiske, sociale og kulturelle konsekvenser af den tyske besættelse ved brug af kildemateriale

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

- Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat - krig og hverdag 1940-45. 2005 (4. reviderede udgave 2015).

Foruden diverse online eller digitalt tilgængelige artikler benyttes:
- John T. Lauridsen: En nazistisk genrejsning af Danmark? IN Partier under pres – demokratiet under besættelsen. Red.: Joachim Lund. 2003 (s. 258-289).
- Sofie Lene Bak: Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen. 2012 (s. 103-140, 181-221).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Forberedelse 175
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende