Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 53. De rige og de fine. Sociale eliter i Danmark 1700-2000

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Gunner Lind (4-7471766c48707d7536737d366c73)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB07531U

Engelsk titel

HIS 53. De rige og de fine. Sociale eliter i Danmark 1700-2000

Kursusindhold

De rige og de fine. Sociale eliter i Danmark 1700-2000
Der er forskel på folk i alle samfund. I store samfund er der et kompliceret samspil mellem mange forskellige faktorer: embeder, penge, afstamning, uddannelse, opdragelse, forbindelser, initiativ, kreativitet og mange flere. De sociale eliter er vigtige, selv om de ikke er så mange, fordi der går så mange impulser fra dem til de andre. De giver ordrer, de skaber nye ting, de bliver efterlignet.

I dette kursus vil vi se på de sociale eliter på tre forskellige tidspunkter:

  • Den etablerede enevælde

  • Den klassiske ’borgerlige tidsalder’ efter demokratiets indførsel,

  • og så tæt på i dag, som forskningen tillader.

Basis er de lange linjer og kollektive mønstre. Det handler om stænder og klasser, modeller og teorier. I arkivdelen er det modsat. Der går vi helt tæt på enkeltpersoner i eliten, typisk ud fra et privatarkiv.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• forstå hvordan et lagdelt samfund fungerer med fokus på toppen
• forstå hvordan de sociale eliter ændrer sig over tid ved at studere tre afsnit af Danmarks historie:
- den etablerede enevælde i første halvdel af 1700-tallet
- det tidlige demokratiske borgersamfund i anden halvdel af 1800-tallet
- den sidste menneskealder
• kende grundtræk ved det danske samfund i de tre perioder

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium og tekster på Absalon. Forberedende læsning før kurset: Relevante dele af Danmarkshistorie (red. af Olaf Olsen, 2. udgave. København: Politiken og Gyldendal, 2002-2005), der er tilgængelige på nettet som del af Gyldendals Store Danskehttp://www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien (Bd. 9: Den lange fred: 1700-1800 / af Ole Feldbæk. – 2003; Bd. 11: Det folkelige gennembrud og dets mænd: 1850-1900 / af Kristian Hvidt. – 2004; Bd. 16: Grænser forsvinder: 1985-2000/ af Søren Hein Rasmussen. – 2004).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Forberedelse 175
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende