HIS 60. Nordeuropa og den kolde krig ca. 1975-1990

Kursusindhold

Nordeuropa og den kolde krig ca. 1975-1990
Afspændingen mellem Øst og Vest toppede med undertegnelsen af Helsingfors-slutakten i august måned 1975. Herefter isnede den kolde krig til, men fra 1985 tøede den op, i 1989 blev Berlinmuren væltet, og i 1991 gik Sovjetunionen i opløsning. Vi skal læse om og diskutere de væsentligste begivenheder i dette forløb med vægt på udviklingen i Norden, Storbritannien og Tyskland. Det er blandt andet historien om amerikanske neutronbomber, NATO’s dobbeltslutning, opstilling af kernevåben, stjernekrig og nedrustningsforhandlinger. Men det er også historien om socialdemokratiernes fald og liberale og konservative partiers fremmarch, forholdet mellem kold krig og menneskerettigheder samt et periodevis meget anstrengt transatlantisk forhold. Vi skal diskutere hvorfor det gik, som det gjorde, og vi skal prøve at blive klogere på den kolde krigs afslutning.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• beskrive og redegøre for hovedtræk af den kolde krigs historie i Nordeuropa, ca. 1975-1990
• redegøre for og diskutere argumentationen i de på kurset anvendte tekster
• forholde sig kritisk til centrale forklaringer på og teser om den kolde krigs afslutning
• anvende centrale kilder til forskellige sider af den kolde krigs historie ca. 1975-1990

Engelsk titel

HIS 60. Nordeuropa og den kolde krig ca. 1975-1990

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (HHIB00601E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar og individuel vejledning

Foreligger ved semesterstart

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5