Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 56. Det Romerske Imperium – økologi og kristendom, slaveri og herskermagt i et verdensrige

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Fibiger Bang (5-756766736c456d7a7233707a336970)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB06562U

Engelsk titel

HIS 56. Det Romerske Imperium – økologi og kristendom, slaveri og herskermagt i et verdensrige

Kursusindhold

Det Romerske Imperium – økologi og kristendom, slaveri og herskermagt i et verdensrige
Romerriget var den største præindustrielle statsdannelse i Europæisk historie. Det enorme imperium strakte sig på højdepunktet fra Skotland i Nordvest til Irak og Ethiopien i Sydøst. I kølvandet på den romerske fred fulgte en lang række samfundsomvæltninger, der lagde fundamentet til europæisk civilisation. I dette kursus skal vi undersøge årsagerne til storrigets opkomst og dets dramatiske effekter på menneskenes livsvilkår. Vi kommer til at se på økologiske omvæltninger i hele Middelhavsområdet, etableringen af et slavesamfund og ophøjelsen af kristendommen til rigsreligion. Brutal udnyttelse og kristen næstekærlighed, krig og fred, Romersk historie spænder over nærmest uforenelige modsætninger. Det udgjorde en hel verden i sig selv - et universelt imperium.

Til Kurset vil vi benytte en hel ny og original syntese over Romersk historie (Greg Woolf: Rome: An Empire’s Story. Oxford University Press, 2012). Greg Woolf, professor ved University of St. Andrews, er en af vor tids absolut førende og mest innovative romerske historikere. Udover Rome: An Empire’s Story vil undervisningen inddrage et udvalg af relevante kilder og artikler. Kom og vær med til at nytænke det gamle imperiums historie.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

- Greg Woolf: Rome: An Empire’s Story. Oxford University Press, 2012.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Forberedelse 175
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende