HIS 56. Det Romerske Imperium – økologi og kristendom, slaveri og herskermagt i et verdensrige

Kursusindhold

Det Romerske Imperium – økologi og kristendom, slaveri og herskermagt i et verdensrige
Romerriget var den største præindustrielle statsdannelse i Europæisk historie. Det enorme imperium strakte sig på højdepunktet fra Skotland i Nordvest til Irak og Ethiopien i Sydøst. I kølvandet på den romerske fred fulgte en lang række samfundsomvæltninger, der lagde fundamentet til europæisk civilisation. I dette kursus skal vi undersøge årsagerne til storrigets opkomst og dets dramatiske effekter på menneskenes livsvilkår. Vi kommer til at se på økologiske omvæltninger i hele Middelhavsområdet, etableringen af et slavesamfund og ophøjelsen af kristendommen til rigsreligion. Brutal udnyttelse og kristen næstekærlighed, krig og fred, Romersk historie spænder over nærmest uforenelige modsætninger. Det udgjorde en hel verden i sig selv - et universelt imperium.

Til Kurset vil vi benytte en hel ny og original syntese over Romersk historie (Greg Woolf: Rome: An Empire’s Story. Oxford University Press, 2012). Greg Woolf, professor ved University of St. Andrews, er en af vor tids absolut førende og mest innovative romerske historikere. Udover Rome: An Empire’s Story vil undervisningen inddrage et udvalg af relevante kilder og artikler. Kom og vær med til at nytænke det gamle imperiums historie.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Engelsk titel

HIS 56. Det Romerske Imperium – økologi og kristendom, slaveri og herskermagt i et verdensrige

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

- Greg Woolf: Rome: An Empire’s Story. Oxford University Press, 2012.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5