HIS 56. 1000-tallets Danmark

Kursusindhold

1000-tallets Danmark
1000-tallet fremstår i historieskrivningen som en overgangsfase mellem vikingetiden og middelalderen. Vi skal på kurset undersøge de centrale politiske og socialhistoriske udviklinger, der fandt sted i Danmark i løbet af 1000-tallet, samt de væsentlige historiografiske diskussioner. Kurset vil fokusere på begivenhederne mellem Knud den Store og Knud den Hellige, dog med et særligt fokus på Svend Estridsen, der – som Aksel E. Christensen udtrykte det i 1966 – er ”en overgangsskikkelse, en ejendommelig Janus-skikkelse, med eet ansigt, der viser tilbage, og eet, der peger fremad”. Kurset vil samtidig gøre den studerende i stand til at formidle det periodespecifikke emne til forskellige modtagergrupper indenfor såvel som udenfor universitetet.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for politiske og socialhistoriske udviklinger i 1000-tallets Danmark
• kildekritisk analysere centrale områder indenfor emnet ved en kombination af forskellige typer af kilder
• diskutere opfattelser i forskningslitteraturen af disse centrale områder
• gennemføre og udfærdige en kommunikationsopgave, der lever op til kravene i studieordningen

Engelsk titel

HIS 56. 1000-tallets Danmark

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

- Peter Sawyer: Da Danmark blev Danmark, fra ca. 700 til 1050. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 3). København, 2002.
- Ole Fenger: Kirker rejses alle vegne, 1050-1250. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 4). København, 2002.

Anden relevant litteratur vil være tilgængelig via Absalon, KB eller Saxos institutbibliotek – nærmere besked herom vil blive oplyst senere på kursets Absalonside.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5