Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 56. 1000-tallets Danmark

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lasse Christian Arboe Sonne (6-73687a7a6c7a476f7c7435727c356b72)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB06561U

Engelsk titel

HIS 56. 1000-tallets Danmark

Kursusindhold

1000-tallets Danmark
1000-tallet fremstår i historieskrivningen som en overgangsfase mellem vikingetiden og middelalderen. Vi skal på kurset undersøge de centrale politiske og socialhistoriske udviklinger, der fandt sted i Danmark i løbet af 1000-tallet, samt de væsentlige historiografiske diskussioner. Kurset vil fokusere på begivenhederne mellem Knud den Store og Knud den Hellige, dog med et særligt fokus på Svend Estridsen, der – som Aksel E. Christensen udtrykte det i 1966 – er ”en overgangsskikkelse, en ejendommelig Janus-skikkelse, med eet ansigt, der viser tilbage, og eet, der peger fremad”. Kurset vil samtidig gøre den studerende i stand til at formidle det periodespecifikke emne til forskellige modtagergrupper indenfor såvel som udenfor universitetet.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for politiske og socialhistoriske udviklinger i 1000-tallets Danmark
• kildekritisk analysere centrale områder indenfor emnet ved en kombination af forskellige typer af kilder
• diskutere opfattelser i forskningslitteraturen af disse centrale områder
• gennemføre og udfærdige en kommunikationsopgave, der lever op til kravene i studieordningen

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

- Peter Sawyer: Da Danmark blev Danmark, fra ca. 700 til 1050. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 3). København, 2002.
- Ole Fenger: Kirker rejses alle vegne, 1050-1250. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 4). København, 2002.

Anden relevant litteratur vil være tilgængelig via Absalon, KB eller Saxos institutbibliotek – nærmere besked herom vil blive oplyst senere på kursets Absalonside.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Forberedelse 175
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende