Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 51. Verden og Danmark

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jes Fabricius Møller (6-6e69776a6566446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB06511U

Engelsk titel

HIS 51. Verden og Danmark

Kursusindhold

Verden og Danmark
Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. Forelæsningerne vil på baggrund af to udvalgte grundbøger behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Eksamen er to skriftlige prøver á 1 time i hhv. Verdens og Danmarks historie, som bedømmes som bestået/ikke bestået.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Tilmelding

Nyindskrevne studerende kontaktes og holdsættes af studievejledningen på SAXO. Holdsætningen gælder for:

HIS 50. Religion og reform i 1500-tallet
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 1

HIS 50. America`s Constitution - en historisk indføring i det amerikanske politiske og juridiske system
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 2

HIS 50. Enevældens offentligheder ca. 1720-1849
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 3

HIS 50. Individ, samfund og økonomi i Romerriget, ca. 30 f.v.t. - 300 e.v.t.
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 4

Læs mere på:  https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 1B:
Verden og Danmark (HHIB00511E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

- Sten Busck og Henning Poulsen: Danmarks historie i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002 (eller senere udgaver).
- McKay, Hill, Buckler m.fl.: A History of World Societies. Bedford St. Martin’s (10th edition).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Forberedelse 30,8
Eksamensforberedelse 43,2
Total 130,0

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende