HIS 51. Verden og Danmark

Kursusindhold

Verden og Danmark
Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. Forelæsningerne vil på baggrund af to udvalgte grundbøger behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Eksamen er to skriftlige prøver á 1 time i hhv. Verdens og Danmarks historie, som bedømmes som bestået/ikke bestået.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Engelsk titel

HIS 51. Verden og Danmark

Uddannelse

Historie
Modul 1B:
Verden og Danmark (HHIB00511E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Forelæsning

- Sten Busck og Henning Poulsen: Danmarks historie i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002 (eller senere udgaver).
- McKay, Hill, Buckler m.fl.: A History of World Societies. Bedford St. Martin’s (10th edition).

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 30,8
  • Eksamensforberedelse
  • 43,2
  • Total
  • 130,0