HIS 50. America`s Constitution - en historisk indføring i det amerikanske politiske og juridiske system

Kursusindhold

America`s Constitution - en historisk indføring i det amerikanske politiske og juridiske system
Hvis man vil lære noget om det amerikanske demokrati, er det bedste sted at starte den amerikanske forfatning. Vi vil med udgangspunkt i vores tekstbog, Akhil Reed Amar, America’s Constitution: A Biography, ikke blot undersøge, hvad der konkret står i forfatningen, men også den historiske baggrund for denne vigtige tekst. Hvad tænkte de mennesker (Founding Fathers), som skrev den? Hvilke historisk tilgængelige modeller kopierede de, og hvilke plausible alternativer ignorede eller afviste de? Hvilke umiddelbare problemer i samtiden prøvede de at løse? Hvilke muligheder og trusler så de for fremtidens USA, og hvilke fremtidige udviklinger fik de ikke fat i? Hvilke materielle og ideologiske resourcer havde de til rådighed – og hvordan gik det siden?

Den amerikanske Højesteret er ofte forsidestof i de store, amerikanske aviser, og amerikanerne henviser i tide og utide til deres forfatning, som på mange måder er blevet en slags sekulær Bibel for dem. Dette kursus giver baggrunden for at forstå, hvordan dette blev tilfældet, og hvilke konsekvenser det har fået for det amerikanske politiske system i dag.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• beskrive de statslige forhold, politiske begivenheder, og idéhistoriske og kulturelle udviklingstræk, som havde betydning for den tid og de mennesker, som skrev den amerikanske forfatning
• redegøre for hovedtrækkene og –idéerne i den amerikanske forfatning
• redegøre for, hvorledes det amerikanske konstituelle demokrati adskiller sig fra det danske/europæiske parlamentariske demokrati
• tage udgangspunkt i forskellige teoretiske og metodiske tilgange og arbejde med historievidenskabelige problemstillinger
• anvende kilder, inddrage videnskabelig sekundærlitteratur og arbejde analytisk med udvalgte problemfelter

Engelsk titel

HIS 50. America`s Constitution - en historisk indføring i det amerikanske politiske og juridiske system

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

- Akhil Reed Amar: America’s Constitution: A Biography. Random House Trade Paperback Edition, 2006.
- Jan Fruchtman: American Constitutional History: A Brief Introduction. Wiley-Blackwell, 2016.

Og andre udvalgte tekster.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5