HIS 50. Religion og reform i 1500-tallet

Kursusindhold

Religion og reform i 1500-tallet
Var der en reformation i 1500-tallet? Ja, siger historikere. Flere reformationer endda, siger nogle historikere. Men var det protestantiske reformprogram eller de protestantiske reformer dén afgørende begivenhed og dén afgørende epoke, som vi kalder Reformationen? Med andre ord, var Reformationen i 1500-tallet et betydningsfuldt brud med fortiden, eller kan disse episoder bedre forstås som begrænsede lokale kirkelige og teologiske reformer? I 2017 fejres 500-årsjubilæet for Reformationen. Og selvom året 1517 muligvis ikke præcist er året hvor Reformationen begyndte, så er 1517 det år, som den konventionelle fortælling om den lutherske Reformation angiver som år nul, som det første år i en ny epoke. Jubilæumsåret 2017 giver en god anledning til på ny at undersøge, hvad Reformationen i 1500-tallet var for en størrelse.

Hensigten med dette kursus er at undersøge religion og reform i 1500-tallet. I kurset diskuterer vi Reformationens centrale temaer og Reformationens historiske betydning snarere end Reformationens kronologiske udvikling. Kurset sætter fokus på to vigtige dimensioner ved de religiøse ændringer, der fandt sted i 1500-tallet: det tekstuelle og det materielle. Den første dimension handler om, hvordan man forholdt sig til Guds ord og mere generelt til det tekstuelle aspekt af religion og religiøsitet i perioden, og det andet handler om, hvordan religionens materielle infrastruktur blev udformet i perioden.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• præsentere en grundlæggende forståelse af religionens og Reformationens betydning i 1500-tallet
• reflektere over de historiografiske problematikker, som er forbundet med at skrive en upartisk reformationshistorie

Engelsk titel

HIS 50. Religion og reform i 1500-tallet

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5