Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 50. Religion og reform i 1500-tallet

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Avner Shamir (6-6b68703a363c446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB06501U

Engelsk titel

HIS 50. Religion og reform i 1500-tallet

Kursusindhold

Religion og reform i 1500-tallet
Var der en reformation i 1500-tallet? Ja, siger historikere. Flere reformationer endda, siger nogle historikere. Men var det protestantiske reformprogram eller de protestantiske reformer dén afgørende begivenhed og dén afgørende epoke, som vi kalder Reformationen? Med andre ord, var Reformationen i 1500-tallet et betydningsfuldt brud med fortiden, eller kan disse episoder bedre forstås som begrænsede lokale kirkelige og teologiske reformer? I 2017 fejres 500-årsjubilæet for Reformationen. Og selvom året 1517 muligvis ikke præcist er året hvor Reformationen begyndte, så er 1517 det år, som den konventionelle fortælling om den lutherske Reformation angiver som år nul, som det første år i en ny epoke. Jubilæumsåret 2017 giver en god anledning til på ny at undersøge, hvad Reformationen i 1500-tallet var for en størrelse.

Hensigten med dette kursus er at undersøge religion og reform i 1500-tallet. I kurset diskuterer vi Reformationens centrale temaer og Reformationens historiske betydning snarere end Reformationens kronologiske udvikling. Kurset sætter fokus på to vigtige dimensioner ved de religiøse ændringer, der fandt sted i 1500-tallet: det tekstuelle og det materielle. Den første dimension handler om, hvordan man forholdt sig til Guds ord og mere generelt til det tekstuelle aspekt af religion og religiøsitet i perioden, og det andet handler om, hvordan religionens materielle infrastruktur blev udformet i perioden.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• præsentere en grundlæggende forståelse af religionens og Reformationens betydning i 1500-tallet
• reflektere over de historiografiske problematikker, som er forbundet med at skrive en upartisk reformationshistorie

Tilmelding

Nyindskrevne studerende kontaktes og holdsættes af studievejledningen på SAXO. Holdsætningen gælder for:

HIS 50. Religion og reform i 1500-tallet
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 1

HIS 50. America`s Constitution - en historisk indføring i det amerikanske politiske og juridiske system
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 2

HIS 50. Enevældens offentligheder ca. 1720-1849
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 3

HIS 50. Individ, samfund og økonomi i Romerriget, ca. 30 f.v.t. - 300 e.v.t.
HIS 51. Verden og Danmark
HIS 52. Historisk Metode: Hold 4

Læs mere på:  https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 203
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende