HIS Individuel vejledning (BA-Niveau)

Kursusindhold

Individuel vejledning
Det er stadig muligt at tilmelde sig en eksamen uden at følge et undervisningsudbud. Dette er dog kun muligt for et begrænset antal fagelementer (se afsnittet Uddannelse ovenfor). Da ingen har krav på individuel vejledning, kræver tilmelding forudgående skriftlig aftale med en underviser (professorer, lektorer eller adjunkter på SAXO), hvoraf det fremgår, at den pågældende vil fungere som vejleder. En e-mail bekræftelse fra underviseren er tilstrækkelig dokumentation og skal kun anvendes hvis der opstår tvivl om aftalen. Tilmelding til Individuel vejledning og den tilhørende eksamen foretages i Selvbetjeningen. Ved tilmelding i Selvbetjeningen skal navn på vejleder noteres i feltet "Eksaminator" i forbindelse med valg af eksamen.

Engelsk titel

HIS Individuel vejledning (BA-Niveau)

Uddannelse

Historie
Bachelorprojekt i historie (HHIB00601E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Område B: Valgfrit historisk tema (HHIB00341E) [Bacheloruddannelsen, 2005-ordningen]
Område C: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB00371E) [Bacheloruddannelsen, 2005-ordningen]
Bachelorprojekt i historie (HHIB00391E) [Bacheloruddannelsen, 2005-ordningen]

Individuel vejledning

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 1
  • Total
  • 1