Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU HIS Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (Forår 2017)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Edelberg (8-696869706669766b446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIÅ07571U

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (Forår 2017)

Kursusindhold

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Formålet med dette kursus er, at give den studerende en forståelse for samfundsvidenskabelige teorier og deres betydning for historisk erkendelse.  Kurset introducerer derfor udvalgte klassiske og aktuelle samfundsvidenskabelige tilgange, der har en central placering i historiefaget. Tilgangenes videnskabsteoretiske position og deres analytiske operationalisering vil indgå i undervisningen.  Dermed gør undervisningen, den studerende i stand til at inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i arbejdet med historien og at reflektere over videnskabsteoretiske aspekter af det analytiske arbejde.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i forbindelse med analyse og fremstilling af historiske forløb og samfundstilstande i fortiden
• demonstrere kendskab til centrale samfundsvidenskabelige teoriers placering inden for den historiske kontekst, som de blev udviklet i
• redegøre for og kommentere samfundsvidenskabelige teorier og teorielementer

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Historie
Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (HHIB00571E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Mandage: kl. 18-22 (uge 5-14 + 17 + 19-21)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 203
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende