ÅU HIS Modul 1B: Verden og Danmark og Historisk metode (Forår 2017)

Kursusindhold

Kurset består af to dele, med hver sin eksamen [Verden og Danmark (5 ECTS) og Historisk Metode (10 ECTS)]. Undervisningen tilrettelagt således, at der bruges 3 x 45 minutter til metoden og 1 x 45 minutter til Verden og Danmark.

Verden og Danmark
Stoffet i Verden og Danmark er læsestof med henblik på erhvervelsen af en paratviden omkring hovedbegivenheder og hovedpersoner samt disses indplacering i kronologi i verdens og Danmarks historie.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• viden om og forståelse af sammenhæng og kronologi i historien
• kan skitsere overordnede linjer i Verdens- og Danmarkshistorien
• kender grundlæggende historisk kronologi og epoker
• har paratviden om centrale historiske udviklinger, begivenheder og personer
• kompetencer i ekstensiv og intensiv læsning

Historisk metode
Metodekurset bygger på øvelser i anvendt kildekritik. Disse øvelser, som er begrebsmæssigt og analytisk krævende, fordrer aktiv deltagelse fra de studerendes side.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• færdigheder i kildekritisk vurdering af et sagforhold
• grundlæggende færdigheder i historisk kildekritik

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 1B: Verden og Danmark og Historisk metode (Forår 2017)

Uddannelse

Historie
Modul 1B: Verden og Danmark (HHIB00511E) og Historisk metode (HHIB00521E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

BA-tilvalg / Modul 1b: Verden og Danmark (HHIB10011E) og Historisk metode (HHIB10021E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning

Verden og Danmark:
- Steen Busck & Henning Poulsen: Danmarks historie – i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002.
- McKay et al.: A History of World Societies. (9th edition).

Historisk metode:
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til Kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. Gads Forlag, 2001.

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5