ÅU HIS Modul 5A: Bachelorprojekt (Efterår 16)

Kursusindhold

I undervisningen om tirsdagen gives en generel introduktion til opgaveskrivning på universitetet uden tilknytning til et bestemt emne.

Vejledning i forbindelse med opgaveskrivning sker individuelt ved henvendelse til instituttets faste lærere.

Studerende har mulighed for at følge et af Åbent Universitets Historiekurser, som udbydes i efteråret. Det er op til den enkelte studerende selv at sørge for, at kravene i studieordningen bliver overholdt (se Uddannelseshåndbog og Studieordning). Kontakt Åbent Universitet for indplacering på et andet af efterårets Historiekurser.

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 5A: Bachelorprojekt (Efterår 16)

Uddannelse

Historie
Modul 5A: Bachelorprojekt (HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Modul 5A: Bachelorprojekt (HHIB00391E)
[Bacheloruddannelsen, 2005-ordningen]

Holdundervisning /seminar

2013-ordningen: Bachelorprojektet ligger på uddannelsens tredje år.
2005-ordningen: Det er en betingelse for at kunne indstille sig til eksamen i Bachelorprojekt, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af sit bachelorstudium. I de beståede prøver skal indgå Litteratur og information - søgning og håndtering (fagelement 32) samt Historisk Metode A og B (fagelement 31 og 35).

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 4
  • Total
  • 4