Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU HIS Modul 5A: Bachelorprojekt (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Rasmus Mølgaard Mariager (9-746f63746b63696774426a776f306d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIÅ06601U

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 5A: Bachelorprojekt (Efterår 16)

Kursusindhold

I undervisningen om tirsdagen gives en generel introduktion til opgaveskrivning på universitetet uden tilknytning til et bestemt emne.

Vejledning i forbindelse med opgaveskrivning sker individuelt ved henvendelse til instituttets faste lærere.

Studerende har mulighed for at følge et af Åbent Universitets Historiekurser, som udbydes i efteråret. Det er op til den enkelte studerende selv at sørge for, at kravene i studieordningen bliver overholdt (se Uddannelseshåndbog og Studieordning). Kontakt Åbent Universitet for indplacering på et andet af efterårets Historiekurser.

Anbefalede faglige forudsætninger

2013-ordningen: Bachelorprojektet ligger på uddannelsens tredje år.
2005-ordningen: Det er en betingelse for at kunne indstille sig til eksamen i Bachelorprojekt, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af sit bachelorstudium. I de beståede prøver skal indgå Litteratur og information - søgning og håndtering (fagelement 32) samt Historisk Metode A og B (fagelement 31 og 35).

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Historie
Modul 5A: Bachelorprojekt (HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Modul 5A: Bachelorprojekt (HHIB00391E)
[Bacheloruddannelsen, 2005-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Tirsdage kl. 18-20 (UGE 36-37) (to første uger i semestret).
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning /seminar

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 4
Total 4

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende