ÅU HIS Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (Efterår 16)

Kursusindhold

Det Faraoniske Ægyptens Historie og Kultur ca. 5000 f.v.t. – ca. 300 e.v.t.
På dette kursus beskæftiger vi os med det faraoniske Ægyptens historie og kultur fra ca. 5000 f.v.t. til ca. 300 e.v.t. Kurset vil omhandle de materielle levn og skriftlige kilder til de gamle ægypteres kultur og samfund. På grundlag heraf vil vi søge at belyse denne civilisations historie.

Vægten vil blive lagt på en erkendelse af de gamle ægypteres kulturelle afstand, samt opbyggelsen af en indsigt i de faglige – eksempelvis arkæologiske – tilgange, som har bidraget til vores forståelse af den oldægyptiske civilisation.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne)
 Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for de for karakteristiske træk ved den oldægyptiske historie og kultur, herunder kongemagt, religion, samfund og historiesyn ca. 5000 f.v.t. – ca- 300 e.v.t.
• være i stand til, vha. historiske kilder i materielle levn og dokumenter at tage stilling til fænomener, som karakteriserer den oldægyptiske civilisations intellektuelle og materielle afstand fra vores egen nutidige kulturelle forståelse
• applicere historikerens analysemetoder på vidnesbyrd om den oldtidige ægyptiske civilisations karakter, som gør den til et egnet genstandsfelt for historien
• vurdere den nyere og nyeste tids faglige diskussioner omkring signifikansen af den oldægyptiske kultur og historie

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (Efterår 16)

Uddannelse

Historie
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

BA-tilvalg / Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

- Ian Shaw: The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, 2004.
- Kathryn A. Bard: An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt. John Wiley & Sons, 2015.
- Barry J. Kemp: Ancient Egypt: Anatomy of a Civilisation. Routledge, 2005 (2nd. Edition).
- Bill Manley: The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt. Penguin, 1996.

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5