Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU HIS Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Michael Alexander Langkjær (7-6f64716a6e6d75436b7870316e7831676e)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIÅ06581U

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (Efterår 16)

Kursusindhold

Det Faraoniske Ægyptens Historie og Kultur ca. 5000 f.v.t. – ca. 300 e.v.t.
På dette kursus beskæftiger vi os med det faraoniske Ægyptens historie og kultur fra ca. 5000 f.v.t. til ca. 300 e.v.t. Kurset vil omhandle de materielle levn og skriftlige kilder til de gamle ægypteres kultur og samfund. På grundlag heraf vil vi søge at belyse denne civilisations historie.

Vægten vil blive lagt på en erkendelse af de gamle ægypteres kulturelle afstand, samt opbyggelsen af en indsigt i de faglige – eksempelvis arkæologiske – tilgange, som har bidraget til vores forståelse af den oldægyptiske civilisation.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne)
 Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for de for karakteristiske træk ved den oldægyptiske historie og kultur, herunder kongemagt, religion, samfund og historiesyn ca. 5000 f.v.t. – ca- 300 e.v.t.
• være i stand til, vha. historiske kilder i materielle levn og dokumenter at tage stilling til fænomener, som karakteriserer den oldægyptiske civilisations intellektuelle og materielle afstand fra vores egen nutidige kulturelle forståelse
• applicere historikerens analysemetoder på vidnesbyrd om den oldtidige ægyptiske civilisations karakter, som gør den til et egnet genstandsfelt for historien
• vurdere den nyere og nyeste tids faglige diskussioner omkring signifikansen af den oldægyptiske kultur og historie

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Historie
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

BA-tilvalg / Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Torsdage kl. 18-22 (UGE 36-41 + 43-50)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning /seminar

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

- Ian Shaw: The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford, 2004.
- Kathryn A. Bard: An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt. John Wiley & Sons, 2015.
- Barry J. Kemp: Ancient Egypt: Anatomy of a Civilisation. Routledge, 2005 (2nd. Edition).
- Bill Manley: The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt. Penguin, 1996.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Forberedelse 217
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende