Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU HIS Modul 3A: Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Michael Alexander Langkjær (7-7368756e727179476f7c7435727c356b72)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIÅ06561U

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 3A: Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (Efterår 16)

Kursusindhold

Victoria to Vendetta: Det britiske Imperium i politik og kultur fra ca. 1880 til i dag
Det britiske Imperium var verdens største globale imperiale projekt nogensinde: verdenskort med en fjerdedel af verdens landområder indfarvet i rødt tilkendegav dette. I 1880 som i 1919 var Imperiet i høj grad levedygtig og anset for at være en civiliserende kraft ulig nogen anden. Indenfor sin levetid 1874-1965 erfarede Winston Churchill ikke alene Imperiets kulmination, tilbagegang og opløsning, men også dens tilsyneladende mere eller mindre fortabelse ude i glemslen, idet ’imperialisme’ blev et ukvemsord. Historikere har dog rejst spørgsmål om denne ’glemsel’: Hvordan har man oplevet Imperiet og imperialisme både ude i koloniriget og derhjemme i Storbritannien gennem kunst, musik, reklame, litteratur, massemedier og materiel kultur? Med udgangspunkt i alt dette vil vi se på hvordan man kan formidle Det britiske Imperiums historie og imperiale erfaring ’fra Rudyard Kipling til Alan Moore.’ Hvilke væsentlige spørgsmål kan der rejses omkring det britiske globale magts egentlige historiske karakter og signifikans? Kurset vil klarlægge Det britiske Imperiums kulturelle og politiske baggrund og kontekst, samt den britiske verdensordens omskiftelser og arv fra 1880 og frem til nutiden.

Blandt hovedspørgsmålene som kurset berører, er:
• Temaer omkring det britiske imperiale projekt
• Holdninger til Imperiet i og uden for Storbritannien
• Imperiets kampe og styrkeprøver i det 19. og 20. århundrede
• Fremstillinger af krig, konflikt og Imperiet i den britiske populærkultur
• Myter om Imperiets victorianske helte og sådanne myters efterliv
• Tolkning og vurdering af det ’gode’ Imperium inden for historiografien

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• formidle afgrænsede sider af Det britiske Imperiums historie med baggrund i et helhedssyn på Imperiet
• problematisere og diskutere abstrakte fænomener såsom ’prestige’ og ’samarbejde’ og disses betydning for opretholdelse af Imperiet
• finde formidlingsegnede kilder og litteratur til Det britiske Imperium
• anvende kursets formidlingsteoretiske litteratur på temaer forbundet med Det britiske Imperium

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Historie
Modul 3A: Historieformidling med formidlingsteori (Område 3) (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Onsdage kl. 18-22 (UGE 36-41 + 43-50)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

- Niall Ferguson: Empire: How Britain Made the Modern World. Penguin, 2004.
- British Culture and the End of Empire. Ed.: Stuart Ward. Manchester University Press, 2001.
- Kwasi Kwarteng: Ghosts of Empire. Bloomsbury, 2011.
- Ashley Jackson & David Tomkins: Illustrating Empire. A Visual History of British Imperialism. Bodleian Library/University of Oxford, 2011.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 203
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende