Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU HIS Modul 2A: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Edelberg (8-6766676e64677469426a776f306d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIÅ06531U

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 2A: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (Efterår 16)

Kursusindhold

Velfærdsstat og børneforsorg 1905-1976
På kurset beskæftiger vi os bredt med velfærdsstatens historie, og ser på den seneste forskning omkring velfærdsstatens opbygning. Vi skal læse om den første moderne socialpolitiske lovgivning fra 1890’erne og hvordan den udviklede sig til et fintmasket velfærdssystem. Vi skal diskutere debatterne omkring velfærdsstaten, både i fortiden og i nutiden. Dernæst zoomer vi ind på børneforsorgen som et centralt element i velfærdsstatens opbygning. Vi skal læse om Christian IVs Børnehus så vi kan se kontrasterne til fortiden, og vi skal studere den første børnelov fra 1905, og se på hvordan den udviklede sig. Debatterne om børneforsorgen og overgreb på børnehjem er for nylig blevet undersøgt historisk, og vi skal lære om baggrunden for disse debatter, og se på børneforsorgen og forestillingerne herom som en velfærdsdebat. I samarbejde med Københavns Stadsarkiv skal vi undersøge konkrete kilder fra børneforsorgens historie, og analysere dem i den bredere kontekst som forsorgssystemet og velfærdsstaten udgør.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• skriftligt præsentere overblik over og indsigt i det nærmere afgrænsede historiske emne, der er blevet undervist i
• have et grundlæggende kendskab til arkiver, museer og andre institutioner, der rummer væsentlige samlinger af genstande, billeder, digitale ressourcer og/eller skriftlige kilder
• med udgangspunkt i et kildemateriale belyse et historisk emne
• arbejde metodisk og kildekritisk med kildematerialet
• læse historiske håndskrifttyper

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Historie
ÅU HIS Modul 2A: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Mandage kl. 18-22 (UGE 36-41 + 43-50)
NB: Undervisningen vil i enkelte uger foregå i dagtimerne på Københavns Stadsarkiv.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der skal købes et kompendium, og desuden arbejdes med online litteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 203
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende