ÅU HIS Modul 2A: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (Efterår 16)

Kursusindhold

Velfærdsstat og børneforsorg 1905-1976
På kurset beskæftiger vi os bredt med velfærdsstatens historie, og ser på den seneste forskning omkring velfærdsstatens opbygning. Vi skal læse om den første moderne socialpolitiske lovgivning fra 1890’erne og hvordan den udviklede sig til et fintmasket velfærdssystem. Vi skal diskutere debatterne omkring velfærdsstaten, både i fortiden og i nutiden. Dernæst zoomer vi ind på børneforsorgen som et centralt element i velfærdsstatens opbygning. Vi skal læse om Christian IVs Børnehus så vi kan se kontrasterne til fortiden, og vi skal studere den første børnelov fra 1905, og se på hvordan den udviklede sig. Debatterne om børneforsorgen og overgreb på børnehjem er for nylig blevet undersøgt historisk, og vi skal lære om baggrunden for disse debatter, og se på børneforsorgen og forestillingerne herom som en velfærdsdebat. I samarbejde med Københavns Stadsarkiv skal vi undersøge konkrete kilder fra børneforsorgens historie, og analysere dem i den bredere kontekst som forsorgssystemet og velfærdsstaten udgør.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• skriftligt præsentere overblik over og indsigt i det nærmere afgrænsede historiske emne, der er blevet undervist i
• have et grundlæggende kendskab til arkiver, museer og andre institutioner, der rummer væsentlige samlinger af genstande, billeder, digitale ressourcer og/eller skriftlige kilder
• med udgangspunkt i et kildemateriale belyse et historisk emne
• arbejde metodisk og kildekritisk med kildematerialet
• læse historiske håndskrifttyper

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 2A: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (Efterår 16)

Uddannelse

Historie
ÅU HIS Modul 2A: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (Område 2) (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning

Der skal købes et kompendium, og desuden arbejdes med online litteratur.

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5