Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU HIS Modul 1A: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Område 1) (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Edelberg (8-6a696a71676a776c456d7a7233707a336970)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIÅ06501U

Engelsk titel

ÅU HIS Modul 1A: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Område 1) (Efterår 16)

Kursusindhold

Seksualitet og køn i den vestlige verden
Historikere har ikke altid betragtet køn og seksualitet som historiske temaer, men har henvist dem enten til privatlivet eller til naturvidenskaberne. I de senere årtier har mange historikere dog taget temaerne op som centrale historiske felter, og omtolket deres betydning og natur. Hvor køn og seksualitet blev anset for at være uforanderlige og essentielle størrelser, bliver de i dag betragtet som foranderlige - og socialt og kulturelt bestemte.

Vi skal på dette kursus tage forskellige temaer op indenfor seksualiteternes og kønnenes historie, og studere hvorledes disse temaer kan forstås som radikalt historiske. Vi vil inddrage kulturhistoriske teorier om køn og seksualitet, og læse om forskellige indretninger af køn og seksualitet fra det gamle Grækenland til nutidens Danmark. Vi skal bl.a. læse om prostitution, seksuelle identiteter, kønsforestillinger og pornografi. Vi vil også se gamle film og høre gammel radio, og diskutere hvordan audiovisuelle kilder kan benyttes af historikere.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne)
Den studerende kan efter kurset:
• præsentere overblik over centrale temaer indenfor køns- og seksualitetshistorie i en vestlig kontekst
• have indblik i videnskabelighedens grundprincipper i historiefaget, herunder principperne for videnskabelig redelighed
• have erfaring med en kildebaseret, empirisk tilgang til historiestudiet
• arbejde med digitale ressourcer
• identificere og diskutere centrale problemer i periodens historie med udgangspunkt i forskningen
• arbejde med en videnskabelig problemstilling og behandle den i skriftlig og mundtlig form

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Historie
Modul 1A: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (Område 1) (HHIB00501E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Tirsdage kl. 18-22 (UGE 36-41 + 43-50)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der skal købes et kompendium, og derudover arbejdes med online litteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 203
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende