Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST, HEB, Medier og populær kultur i Israel (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Joshua Sabih (6-73787c717e6a49717e7637747e376d74)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HHEB01306U

Engelsk titel

Media & Popular Culture in Israel

Kursusindhold

Modulets primære sigte er yderligere træning af den studerendes aktive sprogfærdighed. De aktive sprogkompetencer udvikles gennem arbejde med kilder fra israelske medier og populærkultur primært på hebraisk, hvorved den studerendes evne til selvstændigt at finde og overskue større mængder hebraisksproget kildemateriale trænes. Målet er den vidende formidling af populærkulturelle og medie bårne problemstillinger i det israelske samfund på hebraisk.

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Medier og populærkultur i Israel (fagelementkode HHEB01301E)

Bachelor projekt (fagelementkode HHEB01321E)

 

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

NN

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Efter aftale med underviseren. Til eksamen opgiver eksaminanden 50 normalsider hebraisksproget materiale og 1000 normalsider relevant faglitteratur. Pensum fastsættes individuelt.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 384,5
Forelæsninger 28
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se relevant studieordning: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​hebraisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende