HEB, Moderne Hebraisk Litteratur (E16)

Kursusindhold

For de BA studerende er kurset en indføring i moderne hebraisk litteratur og litteraturhistorie fra oplysningstiden frem til det 20. og det 21. årh. Den BA-studerende arbejder med at læse, oversætte, analysere og tolke udvalgte værker og forfatterskaber sprogligt og litterært. Teksterne omfatter prosa og poesi.

Udover de udvalgte litterære tekster får KA-studerende muligheden for at sammensætte egne literære tekster. Både BA og KA studerende får undervisning og vejledning i litterære teorier og kritisk diskursanalyse.

Engelsk titel

Modern Hebrew Literature

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag, Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk ærkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund.

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Moderne hebraisk litteratur (Fagelementkode HHEB01291E) 

KA 2008-studieordning:
Moderne litteratur med litterær teori og metode (fagelementkode HMØK03541E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.

Består mindst kommunikativ 1

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Total
  • 412,5