HEB, Kommunikativt og litterært hebraisk B (F17)

Kursusindhold

Der arbejdes med både hebraisk grammatik, semantik, syntaks og fonetik samt oversættelsesteknik med henblik på udvikling af den studerendes kommunikative kompetencer i hebraisk, dvs. tale-læse- og skrivefærdigheder. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver.

Engelsk titel

Communicative and Literary Hebrew B

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Kommunikativt og litterært hebraisk B (fagelementkode HHEB00591E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse, grammatik og pragmatik (fagelementkode HHEB10061E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Efter aftale med underviseren

Bestået Hebraisk propædeutik A og B

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 219
  • Total
  • 275