HEB, Moderne jødiske og israelske identiteter (E16)

Kursusindhold

Kurset sigter mod at forøge den studerendes videnskompetencer og analytiske kompetencer vedrørende moderne jødiske identiteter (Europa, Israel, USA, den Arabiske Verden og Afrika) og metodiske problemstillinger, der knytter sig til eksil/diaspora begreberne, assimilationsbevægelser, integrationspraksisser og jødisk filosofi og ideologiske forandringsprocesser.

Engelsk titel

Modern Jewis and Israelian identities

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i
Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Mellemøstens sprog og samfundpå BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

BA Tilvalg i Hebraisk, 2007

KA i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Moderne jødiske og israelske identiteter (fagelementkode HHEB00591E)

BA-2010-studieordning:
Moderne jødisk historie og samfund (fagelemenkode HHEB01211E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Moderne jødiske identiteter (fagelementkode HHEB10031E)

KA 2008-studieordning:
Religion i Mellemøsten (fagelementkode HMØK03681E)
Emnekursus A (fagelementkode HMØK03711E)
Emnekursus B (fagelementkode HMØK03721E)       

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.

En bibliografi og tekster bliver tilgængelige på Absalon

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5