HEB, Kommunikativt og litterært hebraisk A (E16)

Kursusindhold

Der arbejdes med både skriftlig og mundtlig hebraisk samt oversættelsesteknik med henblik på udvikling af den studerendes kommunikative kompetencer i hebraisk, dvs. tale-læse- og skrivefærdigheder. Endvidere bliver de studerende introduceret for moderene hebraisk litteratur.

Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale, oplæg og hjemmeopgaver.

Engelsk titel

Communicative and Literary Hebrew A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Tilvalg på BA-niveau i Hebraisk, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Kommunikativt og litterært hebraisk A (fagelementkode HHEB00581E)

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt hebraisk I (fagelementkode HHEB01181E)


BA tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt hebraisk I (fagelementkode HHEB10051E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Efter aftale med underviseren

Bestået Hebraisk propædeutik A og B

Hebraisk propædeutik B

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Total
  • 412,5