Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teorier om fremmedsprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence, kultur- og litteraturdidaktik, undervisningsmetoder og forhold vedrørende elevvariablen (fx alder, intelligens, motivation, elevtyper).

Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Introductory and General Element

Holdundervisning

Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
Byram, M. et al. (red.) (2009). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75