Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jan Juhl Lindschouw (4-71687573476f7c7435727c356b72)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HFRK03831U

Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Subject and Language Specific Element

Kursusindhold

I kurset arbejdes der videre med indholdet i faget Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element i relation til fremmedsprogspædagogik og kulturdidaktik inden for fransk. Der fokuseres især på tilrettelæggelse af konkrete eller fiktive undervisningsforløb samt curriculumanalyse.

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
Byram, M. et al. (red.) (2009). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur. Martinez, P. (2012 [1996]). La didactique des langues étrangères. PUF. Que sais-je?

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 12
Forberedelse 192,75
Total 204,75

Eksamen (KA 2014)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk/​
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende