Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element

Kursusindhold

I kurset arbejdes der videre med indholdet i faget Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element i relation til fremmedsprogspædagogik og kulturdidaktik inden for fransk. Der fokuseres især på tilrettelæggelse af konkrete eller fiktive undervisningsforløb samt curriculumanalyse.

Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Subject and Language Specific Element

Holdundervisning

Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
Byram, M. et al. (red.) (2009). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur. Martinez, P. (2012 [1996]). La didactique des langues étrangères. PUF. Que sais-je?

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 12
  • Forberedelse
  • 192,75
  • Total
  • 204,75