French - French Literature: Freedom and Captivity as Themes Dealt with by Female French Author's

Course content

Frihed og fangenskab er centrale aspekter i moderne samfund. På privat, socialt, kulturelt og politisk plan gælder det ikke mindst i forhold til kvinder. På dette kursus skal vi udforske, hvordan litterære værker for fransksprogede kvindelige forfattere er en betydningsudviklende, eksperimenterende, og nuancerende måde at arbejde med netop komplekse spørgsmål om fangenskab og frihed i forhold til kvindelig individualitet og kvinders status. Involvering i problemstillingen frihed og fangenskab gælder i høj grad for forfattere med kulturel baggrund i tidligere franske kolonier. Ikke mindst for fordi forfatterne arbejder med og i det franske sprog, bliver det signifikant i samtlige værker, som vi skal beskæftige os med, at problemstillingen frihed og fangenskab også omfatter en sproglig dimension. Foruden at holde os social, politiske og kulturel kontekst for øje skal vi udforske forfatterenes litterære gestaltning af frihed og fangenskab i sammenhæng med en række vigtige franske feministiske teoretikere.

Med undtagelse af introduktions- og afslutningsgangen (2x2 timer) varer hver undervisningsgang 3 timer (8x3 timer). Undervisningstimerne er fordelt således bl.a. for at tid til at arbejde med skriftlighed i selve undervisningen, eftersom fagelementet i udgangspunktet sigter mod aflevering af fri skriftlig hjemmeopgave.

Vi skal læse fiktionsværker af Margurite Duras, Colette, Assia Djebar og Nina Bouraoui (titler følger inden kursusstart).

Kurset tager udgangspunkt i et pågående forskningsprojekt.

ECTS
7,5 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

  • Category
  • Hours
  • Lectures
  • 28
  • Preparation
  • 176,75
  • English
  • 204,75