Fransk - Fransk kultur og samfund

Kursusindhold

Kurset analyserer franske kultur- og samfundsforhold ud fra historiske, sociologiske og filosofiske perspektiver. Vi vil i særdeleshed studere to forhold: 1) Frankrigs relation til Tyskland gennem de sidste 200 år, 2) Maj 68. 
De to nabolande, Frankrig og Tyskland, begyndte for alvor at interessere sig for hinanden i begyndelsen af 1800-tallet. Forholdet mellem landene har siden været karakteriseret af både had og beundring. I krig og fred har Frankrigs selvforståelse i en række henseender været tæt bundet til forholdet til Tyskland. 
I kursets anden hovedkomponent vil vi undersøge årsagerne til og arven fra Maj 68. Vi vil gå filosofisk-sociologisk til værks og beskæftige os med den fremmedgørelse, som ifølge kommentatorer som eksempelvis Guy Debord og Jean Baudrillard har været en af omkostningerne ved konsumtionssamfundet

 

Engelsk titel

French - French Culture and Society

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75