Fransk - Fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • identificere og karakterisere de vigtigste parametre for sproglig variation ved hjælp af et præcist begrebsapparat
  • redegøre for fransk sprognorm og principper for fransk sproglig høflighed.

 

 

Engelsk titel

French - French language in a norm and variation perspective

Holdundervisning med øvelser.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 231
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 273