Fransk - Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur BATV

Kursusindhold

 Samlæses med HFRB00601U  Fransk - Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur: http://kurser.ku.dk/course/hfrb00601u/2016-2017

Engelsk titel

French - Language and text in use 1: Practical language and language structure BATV

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 84