Fransk - Grammatik og oversættelse

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • oversætte moderne fransk prosa til et dækkende og korrekt dansk: redegøre for oversættelsesproblemer, der skyldes syntaktiske forskelle mellem de to sprog, samt beskrive den valgte oversættelsesstrategi
  • redegøre skriftligt på dansk eller fransk om kerneproblemer i fransk syntaks ved hjælp af et præcist grammatisk begrebsapparat inden for verbal- og nominalsyntaks.
Engelsk titel

French - Grammar and translation

Holdundervisning

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 217
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 273