Fransk - Litteratur og idéer og Tekstanalyse

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • analysere et udvalg af kulturelle produkter fra den studerede periode ved at placere dem i en bredere social og kulturel kontekst
 • dokumentere et godt kendskab til Frankrigs nyere litteratur- og idéhistorie
 • beskrive en kortere fransksproget tekst eller et billede ud fra en given metode
 • foretage en litterær analyse med anvendelse af det relevante begrebsapparat.
Engelsk titel

French - Literature and ideas and Text analysis

Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 134,75
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 14
 • Total
 • 204,75