Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fransk - Det moderne Frankrigs politik og kultur

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Poul Simon Hartling (6-7d7375373b3c456d7a7233707a336970)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HFRB00751U

Engelsk titel

French - The politics and culture of Modern France

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • identificere de væsentligste politiske, sociale, samfundsfaglige og kulturelle transformationer i den studerede periode
  • forklare betydningen af disse transformationer og de diskussioner, de afstedkom med henblik på forståelse af den studerede periode
  • analysere et udvalg af kulturelle produkter fra den studerede periode ved at placere dem i en bredere social og kulturel kontekst
  • knytte et givet tema til den sociale, kulturelle og historiske kontekst
  • gøre rede for, hvorledes samfundsmæssige ændringer er resultater af historiske processer.

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg.

Undervisningssprog

Fransk
Delvist på dansk

Undervisningsmateriale

Følger

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 176,75
Holdundervisning 28
Total 204,75

Eksamen 1 (BA 2016-ordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

Eksamen 2 (BATV 2016-ordningen)

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende