Fransk - Det moderne Frankrigs politik og kultur

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • identificere de væsentligste politiske, sociale, samfundsfaglige og kulturelle transformationer i den studerede periode
 • forklare betydningen af disse transformationer og de diskussioner, de afstedkom med henblik på forståelse af den studerede periode
 • analysere et udvalg af kulturelle produkter fra den studerede periode ved at placere dem i en bredere social og kulturel kontekst
 • knytte et givet tema til den sociale, kulturelle og historiske kontekst
 • gøre rede for, hvorledes samfundsmæssige ændringer er resultater af historiske processer.
Engelsk titel

French - The politics and culture of Modern France

Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75