French- Bachelor’s Project

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for fransk sprog, litteratur eller historie og samfundsforhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af fransksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart på et syntaktisk korrekt og idiomatisk fransk og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng 
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. 

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 409,5
 • English
 • 409,5