Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fransk - Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Marie Lemarchal (6-6879743b3236426a776f306d7730666d)
 • Stephanie Kim Löbl (6-75306e71646e426a776f306d7730666d)
 • Anita Berit Hansen (5-6568756c77436b7870316e7831676e)
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HFRB00601U

Engelsk titel

French - Language and text in use 1: Practical language and language structure

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for fransk artikulation i forhold til dansk
 • formulere de vigtigste ortoepiske regler for fransk
 • beherske et elementært alment lingvistisk begrebsapparat
 • redegøre for elementær sætningsanalyse i en fransksproget tekst
 • redegøre for morfologi
 • forstå talt og skrevet fransk om almene emner inden for aktuelle franske forhold
 • læse op og samtale på et morfologisk korrekt og fonetisk klart fransk uden meningsforstyrrende fejl

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse. Fagelementet består af to forløb: a) Praktisk sprog 1: Lytte- og læsefærdighed i forbindelse med aktuelle forhold, og b) Fransk sprogstruktur:
i. Grammatik
ii. Fonetik

Undervisningssprog

Fransk
Delvist på dansk

Undervisningsmateriale

Grammatik
Afventer

Fonetik
Kongsdal Jensen, O. & O.M. Thorsen (2005 eller senere): Fransk Fonetik & Fonologi. Københavns Universitet.
Durousseau, I & O. Kongsdal Jensen (1994 eller senere): Exercices pratiques de phonétique française. Københavns Universitet.

Lytte- og læsefærdighed
Artikler om aktuelle emner (specificeres løbende).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 325,5
Holdundervisning 84
Total 409,5

Eksamen (BA 2016-ordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​fransk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende