FIN; Det finske skrift- og talesprog: grammatik i Kontekst

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 sælige grammatiske fæomener inden for det finske sprog

 fagterminologi inden for områet

 forskelle mellem det finske skrift- og talesprog.

Færdigheder i at

 genkende, forstå og bruge mere komplekse strukturer i det finske tale- og skriftsprog

 redegøre for de gennemgåede sproglige fænomener

 indplacere de gennemgåede sproglige træk inden for en relevant teoretisk ramme.

Kompetencer i at

 karakterisere forskellige funktioner inden for sprogbrug

 placere de introducerede fænomener og strukturer i forhold til en bredere sproglig sammenhæng

 analysere det sproglige indhold i forskellige finske tekster, herunder også medietekster (sms’er, undertekster til film m.m.).

Engelsk titel

Spoken and written Finish: Grammar in Context

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 genkende og redegøe for sælige fæomener inden for det finske sprog

 placere det gennemgåede indhold i forhold til bredere faglige sammen-hænge

 diskutere de væsentligste faglige problemstillinger inden for det finske

 

FIN KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/finsk_ka.pdf

 

 

Holdundervisning

Undervisning: Onsdag 15-17 lokale 22.5.04.
Opgaveskrivning onsdage 10-12 i lokale 22.5.04.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i Min. 80% af undervisningen og løsning af 3-4 semesteropgaver.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5