FIN; Sprog og tekster 3A: Sprogbrug og oversættelse

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 basale elementer i oversættelsesteori og –praksis

 grundprincipper om oversætelse af finske tekster til dansk

 samfundsmæsige tekster og emner om Finland

 det finske samfund og Finland i en europæsk og global kontekst.

Færdigheder i at

 oversæte enkle, hverdagsrelaterede tekster fra finsk til dansk

 føre en enkel samtale om et samfundsfagligt emne på finsk

 forstå samfundsmæssige tekster på finsk og om Finland

 formidle oplysninger om det finske samfund

 definere og fortolke temaer i den finske kultur og forstå dem i deres glo-bale kontekst.

Kompetencer i at

 analysere finske tekster og deres funktion i forhold til oversættelse af dis-se tekster

 argumentere for og imod et bestemt synspunkt, når det drejer sig om et samfundsfagligt emne

 analysere samfundsmæsige fæomener i Finland.

Engelsk titel

Language and Texts in use 3A: Language Usage and Translation

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 oversætte almindelige, enkle finske tekster til et forholdsvis stilistisk og grammatisk korrekt, indholdsdækkende dansk

 demonstrere analytisk og kommunikativ kompetence

 

BA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/finsk_ba.pdf

 

Holdundervisning

Undervisningen begynder i uge 5 og der undervises tirsdag 13-15 i lokale 22.5.04.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse og 14 semesteropgaver
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5