FIN; Sprog og tekster 2: Fra strukturer til tekster - sprog i kontekst

Kursusindhold

Modulet Sprog og tekster 2 giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 lærings- og sprogbrugsstrategier

 kommunikations- og læseforståelsesstrategier

 sproglige strukturer og konstruktioner samt deres brug i kontekst

 strukturer og komposition af forskellige slags tekster og teksttyper

 skriftlig og mundtlig argumentation på finsk

 metatekstuelle begreber inden for tekstforstålse.

Færdigheder i at

 analysere brug af forskellige sproglige registre

 afkode teksters formål og deres måde at strukturere informationer på

 bruge forskellige slags medier i sproglæingsprocessen.

Kompetencer i at

 udnytte sin viden til at forstå og afkode forskellige slags tekster omkring Finland og den finske kultur

 udtrykke sig skriftligt på en enkel måde omkring kursusrelaterede emner.

Engelsk titel

Language and Texts in Use 2: From Structures to texts – Language in Context

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 identificere og karakterisere de vigtigste bindeord i en tekst samt forstå deres brug i forhold til teksten som helhed

 redegøre for tekstens og optagelsens funktion, indhold og sproglige form

 beskrive og definere teksternes genre.

 

BA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/finsk_ba.pdf

 

 

 

Holdundervisning

Undervisning begynder i uge 5 og der undervises tirsdag og torsdag 10-12 i lokale 22.5.04.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave, aktiv undervisningsdeltagelse og semesteropgaver
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5