FIN; Det finske sprogs struktur set udefra

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive finsk i forhold til de andre europæske sprog

 dokumentere indsigt i det finske sprogs opbygning med særlig hensynta-gen til de karakteristiske forskelle mellem finsk og andre europæiske sprog.

Engelsk titel

Finnish Grammar from a Foreign Perspective

Holdundervisning

Undervisning:
Tirsdage 13.00-15.00 i lokale 22.5.04.
Øvelser: mandage 13.00-15.00 og onsdage 10.00-12.00 i lokale 22.5.04.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i 80 % af undervisningen og løsning af 4 semesteropgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5