FIN; Finlands litterære hovedværker 2

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 redegøre for Finlands litterære tradition og hovedtræk i finsk litteraturhi-storie fra 1920 til i dag

 redegøre for de centrale værker og forfattere i den finske litterære traditi-on fra 1920 til i dag

 indsætte litteraturen i en bredere kulturel, social og kulturhistorisk sam-menhæng i forhold til i dag

Engelsk titel

The Classics of Finnish Literature 2

Holdundervisning

Undervisning: Mandage 10.00 - 12.00 i lokale 22.5.04.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og 3 skriftlige semesteropgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 45
  • Total
  • 206