FIN; Bachelorprojekt (Finsk)

Kursusindhold

Kompetencemål:

Der opbygges kompetence i at planlægge og strukturere et større akademisk arbejde, hvor eksami-nanden viser analytisk kompetence, navigationskompetence til at udvælge relevant materiale, kritisk sans, overblik og beherskelse af videnskabelig metode. Den studerende skal endvidere kunne inddrage materiale på en meningsfyldt måde og formidle sit projekt skriftligt i form af en hjemmeopgave.

Engelsk titel

Bachelor project

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Eksamen
  • 0
  • Total
  • 0