FIN; Bachelorprojekt (Finsk)

Kursusindhold

Der opbygges kompetence i at planlægge og strukturere et større akademisk arbejde, hvor eksaminanden viser analytisk kompetence, navigationskompetence til at udvælge relevant materiale, kritisk sans, overblik og beherskelse af videnskabelig metode. Den studerende skal endvidere kunne inddrage materiale på en meningsfyldt måde og formidle sit projekt skriftligt i form af en hjemmeopgave.

Engelsk titel

Bachelor project (Finnish)

Individuel vejledning

Bachelorprojektet skrives på enten dansk eller finsk

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri, skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Total
  • 0