FIN; Skriftlig sprogfærdighed

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 formulere sig skriftligt på et grammatisk korrekt og relativt frit finsk

 beherske stilistiske forskelle i skriftligt finsk.

Engelsk titel

Written Proficiency

Holdundervisning

Undervisning:
Mandage 15.00-17.00 og onsdage 13.00-15.00 i lokale 22.5.04.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206