FIN; Mundtlig sprogfærdighed

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 tale grammatisk korrekt finsk

 gøre brug af et varieret ordforråd på en talesprogsmæssig måde.

Engelsk titel

Oral Proficiency

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden, mundtlig dialog. Eksaminanden trækker ét spørgsmål, der berører et af de 3 opgivne emner, og eksamen er en samtale om dette emne. Samtalen skal tage udgangspunkt i de af eksaminanden opgivne tekster om emnet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 45
  • Total
  • 206