Modul 6b: Projektorienteret forløb, udvidet - 30 ECTS

Kursusindhold

Undervisningen foregår fra 17-21, i alt 3 aftener i løbet af semesteret. Undervisningen tager udgangspunkt i generelle spørgsmål om det praktikorienterede forløb, suppleret af en teoretisk gennemgang af væsentlige organisationteoretiske genstandsfelter.

Engelsk titel

Module 6b: Academic Internship, Extended - 30 ECTS

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2016

Målbeskrivelse

Modul 6b: Projektorienteret forløb, Udvidet: HFMB03421E

Samundervises med HFMK03411U

Projektorienteret forløb, udvidet 30 ECTS kan kun tages af studerende på 2016-ordningen.

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar på

praktik_mef@hum.ku.dk

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 9
  • Total
  • 9