FM, Projektorienteret forløb 15 ECTS

Kursusindhold

Målet med praktikforløber er, at den studerende:
- sætter sin faglighed i spil i en erhvervsrelateret sammenhæng
- reflekterer over prakstedets organisation og arbejdsområde
samt praktikantens egen rolle og praktikarbejde
- reflekterer og eget personligt og fagligt udbytte

Gennem et konkret praktikophold vil du opnå arbejdserfaring og praktisk
indsigt indenfor dit faglige område. Under praktikopholdet vil du varetage
arbejdsopgaver af relevans for film-/og medievidenskab, og derved få en
praktisk erfaring med emnefeltet.

I praktikrapporten skal du beskrive dine arbejdsopgaver, praktikstedets
organisation og arbejdsområde samt dit eget udbytte. Til den efterfølgende
mundtlige eksamen vil du skulle besvare ét af flere eksamensspørgsmål
relateret til din praktik og dine arbejdsopgaver.Instituttets praktikkoordinator
skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes.
Kontrakten findes her:
https://intranet.ku.dk/filmogmedievidenskab_ka/uddannelsensforloeb/projektorienteretforloeb/Sider/default.aspx

Praktikopholdet skal have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid.

Engelsk titel

FM, Internship

Uddannelse

BA + KA i Film- og Medievidenskab

Målbeskrivelse

Praktikeksamen som BA-tilvalg, 2007-ordningen:
Valgfrit emne 15A: HFMB10251E 

Film- og medievidenskab 2013, KA:
Projektorienteret forløb: HFMK03121E

Film- og medievidenskab 2016, KA:

Projektorienteret forløb: HFMK03411E

Samundervisning med BA-tilvalg og KA

Seminarerne kan kun følges af BA-tilvalgsstuderende fra:
Film- og Medievidenskab
Retorik
Kommunikation og IT

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar på

praktik_mef@hum.ku.dk

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 9
  • Total
  • 9