FM, Modul 5/Modul 4: Medier og sundhed

Kursusindhold

Sundhed står højt såvel på den politiske dagsorden som i befolkningens bevidsthed og livsstil, ligesom den udgør et vigtigt indhold i medierne. Kurset vil sætte fokus på mediernes rolle i forhold til at formidle, vedligeholde, normsætte og forandre opfattelser af sundhed. Det vil beskæftige sig med den rolle, medierne har for præsentationen af sundhed på forskellige medieplatforme og for, hvordan eksempelvis private brugere, institutioner eller virksomheder bruger og er med til at skabe den information, viden og underholdning om sundhed, der formidles via medier. Kurset vil arbejde med forskellige teoretiske tilgange til forholdet mellem sundhed og mediebrug, og der vil blive lagt vægt på mediernes rolle for folks opfattelse af sundhed set i både et kulturelt, psykologisk og socialt perspektiv. De metodiske tilgange vil være kvantitative såvel som kvalitative, idet der arbejdes med spørgeskema, indholdsanalyse og interview. Der vil analytisk og i et modtager- og brugerperspektiv blive lagt op til at arbejde med forskellige temaer, såsom sundhed og sygdom i forskellige medier og genrer; brugen af elektroniske sundhedsportaler; forholdet mellem krop, køn, alder og sundhed set i lyset af forskellig mediebrug; samspillet mellem medier, forbrug og sundhed; sundhedskampagner på tværs af medier mv. Disse og andre temaer vil efter de studerendes interesse kunne danne afsæt for de empiriske modtager- og brugeranalyser, der kræves som del af eksamen.

Engelsk titel

FM, Module 5/ Module 4:

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Film- og medievidenskab,

2016-ordningen + 2013-ordningen

 

Modtager- og brugeranalyse er i 2016-ordningen: Modul 5

Modtager- og brugeranalyse er i 2013-ordningen: Modul 4

Målbeskrivelse

Film- og medievidenskab 2016, KA:
Modul 5: Modtager- og brugeranalyse: HFMK03401E 
 
Film- og medievidenskab 2013, KA:
Modul 4: Modtager- og brugeranalyse: HFMK03071E

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen vil blive afholdt på dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • Total
  • 409,5